++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

 

Дата
Час
Място 
Инициатива
Отговорник
1.11.2019 18:00 Арт галерия Откриване на Изложба - акварел "Сияйна светлина" на Иван Додов Общинска администрация
1.11.2019 18:00 НЧ"Просвета 1870"  Публична лекция "Българските будители" - лектори Димитър Гилев и Стефан Стефанов, с участието на НХ "Станко Панайотов" НЧ"Просвета 1870" 
4.11.2019 13:00 Исторически музей Изложба "Образователното дело в Свиленград през миналия век" Исторически музей
5.11.2019 17:30 Общинска библиотека Изложба фотография на Венко Степанов Общинска администрация
7.11.2019 17:00 НЧ"Просвета-1870" Изложба от международен конкурс за детска рисунка "Плакат за мир" Лайънс клуб "Свилена"
8.11.2019 17:30 Общинска библиотека Ден на единството Руски клуб - Свиленград
9.11.2019   с.Сива река Традиционен събор  НЧ"Развитие 1928" с.Сива река
10.11.2019 14:00 Спортна зала Домакинство по Хандбал за жени Хандбален клуб
16.11.2019 11:00 ГКПП Кап.Петко войвода Откриване на паметник на Капитан Петко войвода Общинска администрация
20.11.2019   Исторически музей "Приказки от бабиния сандък" - етнографско занятие с деца по повод Деня на християнското семейство Исторически музей
21.11.2019   читалища в общината Честване на 21 ноември - Ден на християнското семейство читалища в общината
21.11.2019 17:00 НЧ"Просвета 1870" Традиционни благотворителни инициативи "За едно дете повече" - базар, информационен модул и благотворителен концерт
НЧ"Просвета 1870"
28.11.2019 18:30 НЧ"Просвета 1870" "Любими евъргрийни" - концерт на Йорданка Христова НЧ"Просвета 1870"
29.11.2019 18:00 НЧ"Просвета 1870" Първи фестивал за поп и рок музика в хорови аранжименти "Хорове в поп и рок" Хорова школа

 

 

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.