++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document
Обявления и заповеди на Общинска служба "Земеделие" - Свиленград

 

График на комисия за землищата на територията на община Свиленград във връзка с чл.37в от ЗСПЗЗ.

Заповед № ПО-09-9/05.08.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково, във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл,72б от ППЗСПЗЗ.

Заповед №РД - 09- 208/22.12.2017г. и Заповед №РД - 09- 209/22.12.2017г. на Директора на ОД"Земеделие" Хасково във връзка с изпълнение на процедурата по чл.37ж от ЗСПЗЗ

Обявление във връзка със сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи през стопанската 2017/2018г.

Обява

Зповеди на Директора на ОД "Земеделие" гр.Хасково във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ - 2017/18

Зповеди на Директора на ОД "Земеделие" гр.Хасково във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ - 2016/17

Зповеди на Директора на ОД "Земеделие" гр.Хасково във връзка с чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ и чл.72б от ППЗСПЗЗ

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище гр.Свиленград

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Дервишка могила

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Левка

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Маточина

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Момково

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Мустрак

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Пашово

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Пъстрогор

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Райкова могила

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Щит

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Сладун

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Студена

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Варник

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Лисово

ЗАПОВЕД №192/29.09.2014г. на Директора на ОД”Земеделие”-Хасково за землище с.Лисово

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Равна гора

ЗАПОВЕД №191/29.09.2014г. на Директора на ОД”Земеделие”-Хасково за землище с.Равна гора

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище с.Дервишка могила

ЗАПОВЕД №190/29.09.2014г. на Директора на ОД”Земеделие”-Хасково за землище с.Дервишка могила

Окончателен регистър на масивите за ползване за стопанската 2014г./2015г. за землище гр.Свиленград

ЗАПОВЕД №189/29.09.2014г. на Директора на ОД”Земеделие”-Хасково за землище гр.Свиленград

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи

Обявление във връзка с подадени заявления за участие в споразумение за ползване по чл. 37в от ЗСПЗЗ

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2014/2015г.

Заповед №152/05.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №151/05.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №149/05.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №148/05.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №146/05.08.2014 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на масивите за ползване - с. Левка за стопанската година от 01.10.2013г. до 30.09.2014г.

Окончателен регистър на масивите за ползване - с. Левка за стопанската 2013/2014 година

Регистър на масивите за ползване - с. Лисово за стопанската година от 01.10.2013г. до 30.09.2014г.

Окончателен регистър на масивите за ползване - с. Лисово за стопанската 2013/2014 година

Заповед №196/27.09.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №195/27.09.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

ЗАЯВЛЕНИЕ за изплащане на средно годишно рентно плащане, съгласно чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ

Регистър на масивите за ползване - с. Лисово,с. Левка

Обявление

Обявление във връзка с процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2013/2014 г.

Заповед №110/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №111/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №112/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №113/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №114/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №115/02.08.2013г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №116/02.08.2013 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Обявление

Заповед №216/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Лисово

Регистър на масивите за ползване - с. Лисово

Заповед №215/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Райкова могила

Регистър на масивите за ползване - с. Райкова могила

Заповед №214/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Левка

Регистър на масивите за ползване - с. Левка

Заповед №213/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Пъстрогор

Регистър на масивите за ползване - с. Пъстрогор

Заповед №212/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Сладун

Регистър на масивите за ползване - с. Сладун

Заповед №211/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на белите петна - с. Маточина

Регистър на масивите за ползване - с. Маточина

Заповед №210/29.09.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Регистър на масивите за ползване - с. Варник

Обявление във връзка с изпълнението на Заповед №162/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка с изпълнението на Заповед №170/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка с изпълнението на Заповед №163/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка с изпълнението на Заповед №164/02.08.2012 г., Заповед №169/02.08.2012 г. и Заповед №171/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №162/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №170/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №165/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №163/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №164/02.08.2012 г., Заповед №169/02.08.2012 г. и Заповед №171/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление във връзка със Заповед №166/02.08.2012 г., Заповед №167/02.08.2012 г. и Заповед №168/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие - Хасково

Обявление по чл.37в от ЗСПЗЗ на ОСЗ Свиленград

Обявление по чл.37в от ЗСПЗЗ на ОСЗ Свиленград

Заповед №162/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №163/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №164/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №165/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №166/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №167/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №168/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №169/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №170/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Заповед №171/02.08.2012 г. на Директора на ОД "Земеделие" - Хасково

Обявление по чл.37в от ЗСПЗЗ на ОСЗ Свиленград

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.