++ А --


Untitled Document
Untitled Document Untitled Document

Месечни отчети за касово изпълнение на бюджета и СЕС

 

Месечни отчети месец септември 2019г.

Месечни отчети месец август 2019г.

Месечни отчети месец юли 2019г.

Месечни отчети месец юни 2019г.

Месечни отчети месец май 2019г.

Месечни отчети месец април 2019г.

Месечни отчети месец март 2019г.

Месечни отчети месец февруари 2019г.

Месечни отчети месец януари 2019г.

Месечни отчети месец декември 2018г.

Месечни отчети месец ноември 2018г.

Месечни отчети месец октомври 2018г.

Месечни отчети месец септември 2018г.

Месечни отчети месец август 2018г.

Месечни отчети месец юли 2018г.

Месечни отчети месец юни 2018г.

Месечни отчети месец май 2018г.

Месечни отчети месец април 2018г.

Месечни отчети месец март 2018г.

Месечни отчети месец февруари 2018

Месечни отчети месец януари 2018г.

Месечни отчети месец декември 2017г.

Месечни отчети месец ноември 2017г.

Месечни отчети месец октомври 2017г.

Месечни отчети месец септември 2017г.

Месечни отчети месец август 2017г.

Месечни отчети месец юли 2017г.

Месечни отчети месец юни 2017г.

Месечни отчети месец май 2017г.

Месечни отчети месец април 2017г.

Месечни отчети месец март 2017г.

Отчет за месец март 2017г. на дейност "Детски градини детска ясла и здравни кабинети"

Отчет за месец февруари 2017г. на дейност "Детски градини детска ясла и здравни кабинети""

Месечни отчети месец февруари 2017г.

Отчет за месец април 2017г. на Дейност "Социални услуги"

Отчета за месец февруари 2017г. на Дейност "Социални услуги"

Месечни отчети месец януари 2017г.

Отчет за януари 2017г. на дейност "ОП " БО " Свиленград

Отчет към януари 2017г. детски градини  -други сметки и дейности

Отчет за януари 2017г. на дейност "Детски градини детска ясла и здравни кабинети""

Отчета за месец януари 2017г. на Дейност "Социални услуги"

Месечни отчети месец декември 2016г.

Месечни отчети месец ноември 2016г.

Месечни отчети месец октомври 2016г.

Месечни отчети месец сепрември 2016г.

Месечни отчети месец август 2016г.

Месечни отчети месец юли 2016г.

Месечни отчети месец юни 2016г.

Месечни отчети месец май 2016г.

Месечни отчети месец април 2016г.

Месечни отчети месец март 2016г.

Месечни отчети месец февруари 2016г.

Месечни отчети месец януари 2016г.

Месечни отчети месец декември 2015г.

Месечни отчети месец ноември 2015г.

Месечни отчети месец октомври 2015г.

Месечни отчети месец септември 2015г.

Месечни отчети месец август 2015г.

Месечни отчети месец юли 2015г.

Месечни отчети месец юни 2015г.

Месечни отчети месец май 2015г.

Месечни отчети месец април 2015г.

Месечни отчети месец март 2015г.

Месечни отчети месец февруари 2015г.

Месечни отчети месец януари 2015г.

Untitled Document
АКТУАЛНО

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА/ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, открити до 30.09.2014г.

ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ - ОБЯВЛЕНИЯ

ПУБЛИЧНИ РЕГИСТРИ

ОБЯВЛЕНИЯ ПО АПК

ОБЯВЛЕНИЯ ПО ДОПК

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА-ОБЯВЛЕНИЯ

ОТЧЕТ, БЮДЖЕТ И БАЛАНС

ЕКОЛОГИЯ

proekti_po_op-logo.png

proekti_po_op_oks_logo.pngПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020Г.”

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Заповеди и обявления на Общинска служба "Земеделие"

ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП НА ЗАЯВЛЕНИЯ

Достъп до обществена информация


Програма за празника на Свиленград - 5 октомври

Обява на офис за военен отчет Община Свиленград

Стартиране на процедура за прием на документи за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми за 2019 година.

Политика за защита на личните данни

 Публично обсъждане на проект на бюджет 2018г.

Анкета за изграждане на компостираща инсталация

Правилник за общински социален фонд

Заповед на Кмета на Община Свиленград за определяне на специализиран паркинг за превозване и съхранение на принудително преместените ППС с репатриращ автомобил на територията на гр.Свиленград

Промяна на градски автобусни линии

Съобщение във връзка с изменение на разписанието на БДЖ за движение на влакове

Съобщение за Сдруженията на собствениците по ЗУЕС

Окончателен доклад по проект EPICURO: BG EN

Съобщение за одобрен план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Съобщение за проект на план за действие на общинските концесии на Община Свиленград (2018-2020)

Заповед на министъра на земеделието и храните, с която се изменя заповед на основание чл.37в ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД "Земеделие" Хасково

Отчет за изпълнение на Програма за управление на общината за периода 2011 – 2015 г. на Кмета на Община Свиленград инж.Георги Манолов

Протокол на Комисия съгласно §16 от ПЗР от ЗИД на Закона за гражданската регистрация

М. Костадинова - Добри практики и адекватни решения приложени от Община Свиленград при управление и контрол на местните финанси /бюджета на Община Свиленград/

В. Здравкова - Успешно финансиране при изпълнение на договори за реализиране на проекти по оперативните програми и др. донори през 2014 г.

АНКЕТИ

smartwater.jpg

Цели на общинска администрация Свиленград

Мисия на общинска администрация Свиленград

Заместник-кметът Мария Костадинова пред БГ Радио за общинските проекти по Програма за развитие на селските райони 

Областна транспортна схема, утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

Общинска транспортна схема, с курсове, определени за превоз на трудноподвижни лица , утвърдена с Решение №613/ 31.07.2013г. на ОбС- Свиленград

a

 

 

® 2009-2013 Община Свиленград. Всички права запазени.